Logowanie
Zasady zdawania egzaminów w sesji komputerowej
Komunikaty Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej ULC

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że komputerowa sesja egzaminacyjna we wrześniu odbędzie się w dniach 13-23 września 2022 r., w godzinach 9.00-15.00.  

Rezerwacje zostaną uruchomione w dniu  29 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00.

Do egzaminów w sesji wrześniowej będą mogły przystąpić:

 • osoby posiadające rezerwację oraz osoby, dla których sesja wrześniowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział – w dniach 13-23 września.
 • osoby bez rezerwacji – w dniach 13-22 września.

Osoby, dla których sesja wrześniowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział,

Poczekalnia LKE jest otwierana o godzinie 9. W poczekalni działa kolejkomat, od godziny 9 można pobierać numerki. Przypominamy, że w poczekalni LKE mogą przebywać tylko kandydaci podchodzący do egzaminów w danym dniu.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń osób z komisji egzaminacyjnej w zakresie organizacji.

Zwracamy się z prośbą o odwoływanie rezerwacji w przypadku braku możliwości uczestniczenia w sesji, aby inni kandydaci mogli skorzystać z rezerwacji. Nieodwołanie rezerwacji skutkuje zmniejszeniem limitu przysługujących rezerwacji w danej sesji.

UWAGA! w dniu 23 września 2022 osoby bez rezerwacji nie będą mogły przystępować do egzaminów w ULC.


UWAGA!!! Termin sesji czerwcowej został przesunięty na dni 14-24/06/2022!!!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że komputerowa sesja egzaminacyjna w czerwcu odbędzie się w dniach 14-24 czerwca 2022 r., w godzinach 9.00-15.00.  UWAGA! W dniu 16/06/2022 Urząd nie pracuje – Święto Bożego Ciała.

Rezerwacje zostaną uruchomione w dniu 6 czerwca 2022 r. o godz. 9.00.

Do egzaminów w sesji czerwcowej będą mogły przystąpić:

 • osoby posiadające rezerwację,
 • osoby, dla których sesja czerwcowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział,
 • osoby bez rezerwacji w dniach 14-23 czerwca.

Poczekalnia LKE jest otwierana o godzinie 9. W poczekalni działa kolejkomat, od godziny 9 można pobierać numerki. Przypominamy, że w poczekalni LKE mogą przebywać tylko kandydaci podchodzący do egzaminów w danym dniu.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń osób z komisji egzaminacyjnej w zakresie organizacji.

Zwracamy się z prośbą o odwoływanie rezerwacji w przypadku braku możliwości uczestniczenia w sesji, aby inni kandydaci mogli skorzystać z rezerwacji. Nieodwołanie rezerwacji skutkuje zmniejszeniem limitu przysługujących rezerwacji w danej sesji.

UWAGA! w dniu 24 czerwca 2022 osoby bez rezerwacji nie będą mogły przystępować do egzaminów w ULC.

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu  24 czerwca 2022 r. w Centrum Lotniczym Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie (dawniej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie) Depułtycze Królewskie 55 odbędzie się sesja egzaminów teoretycznych na licencje: 

 • pilota samolotowego rekreacyjnego LAPL(A),
  • pilota samolotowego turystycznego PPL(A),
  • pilota śmigłowcowego rekreacyjnego LAPL(H),
  • pilota śmigłowcowego turystycznego PPL(H),
  • pilota szybowcowego SPL,
  • pilota balonowego BPL.

Sesja egzaminacyjna odbędzie się w godzinach 9:00 – 15:00

Rezerwacje zostaną uruchomione  3 czerwca 2022 r. o godz. 9.00.

Zwracamy się także z prośbą aby osoby, które na egzaminy do Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie (Depułtycze Królewskie 55) przylatują statkami powietrznymi zgłaszały ten fakt służbom lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD) na 24 godziny przed przylotem zgodnie z AIP VFR Polska.

Do egzaminów w sesji czerwcowej będą mogły przystąpić:

 • osoby posiadające rezerwację,
 • osoby bez rezerwacji.

Instrukcja dokonywania rezerwacji po zmianie wyglądu systemu