Logowanie
Zasady zdawania egzaminów w sesji komputerowej
Komunikaty Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej ULC
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach 9-19 lutego 2021 roku odbędzie się lutowa sesja egzaminacyjna.
Rezerwacji na sesję lutową będzie można dokonać w dniu 25 stycznia 2021 roku, od godziny 9.00

Do egzaminów w sesji lutowej będą mogły przystępować:
- osoby posiadające rezerwację,
- osoby, dla których sesja lutowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział.

Sesja egzaminacyjna odbędzie się w godzinach 8.30 – 15.30.
Instrukcja dokonywania rezerwacji po zmianie wyglądu systemu

Komunikat dotyczący sesji egzaminacyjnej w grudniu 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że planujemy przywrócenie egzaminowania od sesji grudniowej pod warunkiem, że umożliwią to decyzje rządowe. Odbędzie się ona w zmienionej formule. Wiąże się to z wprowadzeniem pewnych zmian, ze względu na wcześniejsze decyzje.

W dniach 7-11 grudnia 2020 odbędzie się drugi tydzień sesji październikowej.

W tych dniach do egzaminów będą mogły przystąpić tylko:

- osoby, które rozpoczęły zdawanie w sesji październikowej w pierwszym tygodniu (w dniach 13-16 października 2020),

- osoby, które mają rezerwacje na drugi tydzień sesji październikowej,

- osoby, dla których sesja październikowa była ostatnią sesją, w której mogli wziąć udział,

UWAGA! Osoby, których sytuacja nie mieści się w powyższych punktach nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniach 7-11 grudnia 2020, bez względu na okoliczności.

W dniach 14-23 grudnia 2020 odbędzie się sesja grudniowa.

Rezerwacje na sesję grudniową będzie można robić od godziny 9.00 w dniu 23 listopada 2020. Zwracamy się z prośbą aby rozważnie dokonywać rezerwacji na sesję grudniową.

Do egzaminów w sesji grudniowej będą mogły przystępować tylko:

- osoby posiadające rezerwacje,

- osoby, dla których sesja grudniowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział.

Sesja egzaminacyjna odbędzie się w godzinach 8.30 – 15.30.

Ponieważ do sesji grudniowej mogą przystępować tylko osoby posiadające rezerwacje, nie będzie wskazana godzina, do której kandydaci mogą przyjechać na egzamin. Prosimy jednak wziąć pod uwagę fakt, że na sali cały czas dostępna jest tylko połowa miejsc, a liczba kandydatów chętnych do przystąpienia do egzaminu jest bardzo duża. Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając przedział czasu wyznaczonego na zdawanie, zalecane jest przybycie na egzamin z wyprzedzeniem.

Przypominamy, że zgodnie z odstępstwami z dnia 9 listopada 2020, ważność zaświadczeń o ukończeniu szkolenia została przedłużona do 9 marca 2021. Tym samym osoby, które jeszcze nie rozpoczęły zdawania, a którym ważność zaświadczeń wygasała wcześniej, będą miały możliwość rozpoczęcia zdawania do sesji marcowej włącznie.

Mając na uwadze sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2 (COVID 19), w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Lotnicza Komisja Egzaminacyjna sugeruje, aby osoby, które zaplanowały zdawanie egzaminów w grudniu, dla których nie jest to jednocześnie ostatni możliwy termin lub których sytuacja nie wymaga zdawania sesji w grudniu - rozważyły zdawanie egzaminów w późniejszym czasie.