Logowanie
Zasady zdawania egzaminów w sesji komputerowej
Komunikaty Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej ULC
Szanowni Państwo,
informujemy, że najbliższa sesja egzaminacyjna będzie trwała od 11 do 28 maja 2021 r. w godzinach 9.00-15.00. Rezerwacje zostaną uruchomione 4 maja 2021 r. od godziny 9.00.
Do egzaminów w sesji majowej będą mogły przystępować wyłącznie:
- osoby posiadające rezerwację,
- osoby, dla których sesja majowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział (dotyczy osób, które są w trakcie egzaminów)*
*„Osoby w trakcie egzaminów” to osoby, które rozpoczęły już zdawanie w Urzędzie tj. zdawały minimum jeden przedmiot do danej licencji. Nie dotyczy to osób, którym w maju kończy się ważność zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – te osoby, chcąc rozpocząć zdawanie w maju, muszą posiadać rezerwację. W przypadku nie rozpoczęcia zdawania egzaminów w terminie ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia należy zgłosić się do ośrodka szkolenia celem uzyskania aktualnego zaświadczenia (wniosek i opłata, złożone do Urzędu, zachowują ważność).
Jednocześnie informujemy, że w dniach 19 – 20 maja 2021 r. w Centrum Lotniczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbędzie się sesja egzaminów teoretycznych na licencje:
- pilota samolotowego rekreacyjnego LAPL(A),
- pilota samolotowego turystycznego PPL(A),
- pilota śmigłowcowego rekreacyjnego LAPL(H),
- pilota śmigłowcowego turystycznego PPL(H),
- pilota szybowcowego SPL,
- pilota balonowego BPL.

Rezerwacje na sesję będą uruchomione 4 maja 2021 r. od godziny 9.00.
Sesja egzaminacyjna odbędzie się w godzinach 9:00 – 15:00
Do egzaminów w sesji majowej będą mogły przystępować wyłącznie:
- osoby posiadające rezerwację,
- osoby, dla których sesja kwietniowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział (dotyczy osób, które są w trakcie egzaminów)*
*„Osoby w trakcie egzaminów” to osoby, które rozpoczęły już zdawanie w Urzędzie tj. zdawały minimum jeden przedmiot do danej licencji. Nie dotyczy to osób, którym w kwietniu kończy się ważność zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – te osoby, chcąc rozpocząć zdawanie w kwietniu, muszą posiadać rezerwację. W przypadku nie rozpoczęcia zdawania egzaminów w terminie ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia należy zgłosić się do ośrodka szkolenia celem uzyskania aktualnego zaświadczenia (wniosek i opłata, złożone do Urzędu, zachowują ważność).
Instrukcja dokonywania rezerwacji po zmianie wyglądu systemu