Logowanie
Zasady zdawania egzaminów w sesji komputerowej
Komunikaty Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej ULC

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że komputerowa sesja egzaminacyjna w maju odbędzie się w dniach 10-20 maja 2022 r., w godzinach 9.00-15.00.

Rezerwacje zostaną uruchomione w dniu 4 maja 2022 r. o godz. 9.00.

Do egzaminów w sesji majowej będą mogły przystąpić:

 • osoby posiadające rezerwację,
 • osoby, dla których sesja majowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział (dotyczy osób, którym kończy się 18-miesięczny termin + odstępstwa, na zdanie egzaminów) i będą one traktowane jak osoby z rezerwacją,
 • osoby bez rezerwacji w dniach 10-19 maja.

Poczekalnia LKE jest otwierana o godzinie 9. W poczekalni działa kolejkomat, od godziny 9 można pobierać numerki. Przypominamy, że w poczekalni LKE mogą przebywać tylko kandydaci podchodzący do egzaminów w danym dniu.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń osób z komisji egzaminacyjnej w zakresie organizacji.

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, ze względu na dużą liczbę kandydatów podchodzących do egzaminów, na terenie centrum egzaminacyjnego utrzymujemy obowiązek zakrywania ust i nosa.

Zwracamy się z prośbą o odwoływanie rezerwacji w przypadku braku możliwości uczestniczenia w sesji, aby inni kandydaci mogli skorzystać z rezerwacji. Nieodwołanie rezerwacji skutkuje zmniejszeniem limitu przysługujących rezerwacji w danej sesji.

UWAGA! w dniu 20 maja 2022 osoby bez rezerwacji nie będą mogły przystępować do egzaminów w ULC.

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 20 maja 2022 r. w Centrum Lotniczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (Depułtycze Królewskie 55) odbędzie się sesja egzaminów teoretycznych na licencje: 

 • pilota samolotowego rekreacyjnego LAPL(A),
  • pilota samolotowego turystycznego PPL(A),
  • pilota śmigłowcowego rekreacyjnego LAPL(H),
  • pilota śmigłowcowego turystycznego PPL(H),
  • pilota szybowcowego SPL,
  • pilota balonowego BPL.

Sesja egzaminacyjna odbędzie się w godzinach 9:00 – 15:00

Rezerwacje zostaną uruchomione 29 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00.

Zwracamy się także z prośbą aby osoby, które na egzaminy do Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie (Depułtycze Królewskie 55) przylatują statkami powietrznymi zgłaszały ten fakt służbom lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD) na 24 godziny przed przylotem zgodnie z AIP VFR Polska.

Do egzaminów w sesji majowej będą mogły przystąpić:

 • osoby posiadające rezerwację,
 • osoby bez rezerwacji.

Instrukcja dokonywania rezerwacji po zmianie wyglądu systemu