Logowanie
Zasady zdawania egzaminów w sesji komputerowej
Komunikaty Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej ULC
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się w dniach 6 - 16 lipca 2021 r., w godzinach 9.00-15.00.
Rezerwacje zostaną uruchomione 28 czerwca 2021 r. o godz. 9.00.


Do egzaminów w sesji lipcowej będą mogły przystąpić wyłącznie:

• osoby posiadające rezerwację,
• osoby, dla których sesja lipcowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział (dotyczy osób, które są w trakcie egzaminów)*


*Osoby w trakcie egzaminów - osoby, które rozpoczęły już zdawanie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, tj. zdawały minimum jeden przedmiot do danej licencji. Nie dotyczy to osób, którym w lipcu kończy się ważność zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – te osoby, chcąc rozpocząć zdawanie w lipcu, muszą posiadać rezerwację. W przypadku nierozpoczęcia zdawania egzaminów w terminie ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, należy zgłosić się do ośrodka szkolenia w celu uzyskania aktualnego zaświadczenia (wniosek i opłata złożone do Urzędu, zachowują ważność).
Jednocześnie informujemy, że w dniach 13 – 14 lipca 2021 r. w Centrum Lotniczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (Depułtycze Królewskie 55) odbędzie się sesja egzaminów teoretycznych na licencje:

• pilota samolotowego rekreacyjnego LAPL(A),
• pilota samolotowego turystycznego PPL(A),
• pilota śmigłowcowego rekreacyjnego LAPL(H),
• pilota śmigłowcowego turystycznego PPL(H),
• pilota szybowcowego SPL,
• pilota balonowego BPL.

Rezerwacje zostaną uruchomione 25 czerwca 2021 r. o godz. 9.00.
Sesja egzaminacyjna odbędzie się w godzinach 9:00 – 15:00

Do egzaminów w sesji lipcowej będą mogły przystąpić wyłącznie:

• osoby posiadające rezerwację,
• osoby, dla których sesja lipcowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział (dotyczy osób, które są w trakcie egzaminów)*

*Osoby w trakcie egzaminów - osoby, które rozpoczęły już zdawanie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, tj. zdawały minimum jeden przedmiot do danej licencji. Nie dotyczy to osób, którym w lipcu kończy się ważność zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – te osoby, chcąc rozpocząć zdawanie w lipcu, muszą posiadać rezerwację. W przypadku nierozpoczęcia zdawania egzaminów w terminie ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia należy zgłosić się do ośrodka szkolenia w celu uzyskania aktualnego zaświadczenia (wniosek i opłata złożone do Urzędu, zachowują ważność).
Instrukcja dokonywania rezerwacji po zmianie wyglądu systemu