Logowanie
Zasady zdawania egzaminów w sesji komputerowej
Komunikaty Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej ULC
W związku z często pojawiającymi się pytaniami od kandydatów informujemy ponownie, że do sesji marcowej mogą przystąpić wyłącznie:
- osoby posiadające rezerwację,
- osoby, dla których sesja marcowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział (dotyczy osób, które są w trakcie egzaminów).

„Osoby w trakcie egzaminów" to osoby, które rozpoczęły już zdawanie w Urzędzie tj. zdawały minimum jeden przedmiot do danej licencji.

Nie dotyczy to osób, którym w marcu kończy się ważność zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – te osoby, chcąc rozpocząć zdawanie w marcu, muszą posiadać rezerwację.

W przypadku nie rozpoczęcia zdawania egzaminów w terminie ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia należy zgłosić się do ośrodka szkolenia celem uzyskania aktualnego zaświadczenia (wniosek i opłata, złożone do Urzędu, zachowują ważność).

Komunikat dotyczący sesji egzaminacyjnej w marcu 2021 r.
Szanowni Państwo,
informujemy, że sesja marcowa będzie trwała 3 tygodnie i odbędzie się w dniach 9-26 marca 2021 roku.
Dokonanie rezerwacji na sesję będzie możliwe od 1 marca 2021 r. od godziny 9.00.
Do egzaminów w sesji marcowej będą mogły przystępować tylko:
- osoby posiadające rezerwację,
- osoby, dla których sesja marcowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział – Uwaga! Dotyczy osób, które są już w trakcie egzaminów.
Sesja egzaminacyjna odbędzie się w godzinach 8.30 – 15.30.

Instrukcja dokonywania rezerwacji po zmianie wyglądu systemu